“Ukraine cho thấy tại sao Ron DeSantis không thể làm như Trump trong chính sách ngoại giao” –> “Ukraine chứng tỏ sức mạnh quan trọng của chính sách ngoại giao của Ron DeSantis”

Thống đốc Florida Ron DeSantis đã tuyên bố ý định tranh cử tổng thống Hoa Kỳ. Ông được xem là thách thức thực sự duy…

Xem thêm “Ukraine cho thấy tại sao Ron DeSantis không thể làm như Trump trong chính sách ngoại giao” –> “Ukraine chứng tỏ sức mạnh quan trọng của chính sách ngoại giao của Ron DeSantis”

“Những gì chúng ta cần từ lãnh đạo của COP28” – This title is already in Vietnamese and follows the reading habits of Vietnamese people. No need to rewrite.

COP28, hội nghị thượng đỉnh về khí hậu hàng năm của Liên Hợp Quốc, sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 12…

Xem thêm “Những gì chúng ta cần từ lãnh đạo của COP28” – This title is already in Vietnamese and follows the reading habits of Vietnamese people. No need to rewrite.