Microsoft cho biết tin tặc được tài trợ bởi Trung Quốc tấn công cơ sở hạ tầng: “Microsoft tiết lộ tin tặc Trung Quốc đã tấn công cơ sở hạ tầng”

Các cơ sở hạ tầng quan trọng của Hoa Kỳ đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công hack do nhà nước Trung…

Xem thêm Microsoft cho biết tin tặc được tài trợ bởi Trung Quốc tấn công cơ sở hạ tầng: “Microsoft tiết lộ tin tặc Trung Quốc đã tấn công cơ sở hạ tầng”

Đại sứ Trung Quốc mới tại Mỹ thừa nhận ‘thách thức’ trong quan hệ – Rewritten title: Đại sứ Trung Quốc mới tại Mỹ thừa nhận ‘thách thức’ trong quan hệ

Xie Feng, tân đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, đã đến sân bay JFK ở thành phố New York để tiếp quản đại sứ quán…

Xem thêm Đại sứ Trung Quốc mới tại Mỹ thừa nhận ‘thách thức’ trong quan hệ – Rewritten title: Đại sứ Trung Quốc mới tại Mỹ thừa nhận ‘thách thức’ trong quan hệ