Ảnh giả tạo vụ nổ Pentagon lan truyền mạnh: Làm thế nào để nhận biết được hình ảnh được tạo bởi trí tuệ nhân tạo?

Một ảnh giả mạo về vụ nổ gần Lầu Năm Góc đã gây rối trên mạng xã hội, khiến cho thị trường chứng khoán giảm…

Xem thêm Ảnh giả tạo vụ nổ Pentagon lan truyền mạnh: Làm thế nào để nhận biết được hình ảnh được tạo bởi trí tuệ nhân tạo?