Mỹ, Philippines, Nhật Bản sẽ tổ chức tập trận hải quân chung lần đầu tiên: Đề xuất tiêu đề mới phù hợp với thói quen đọc của người Việt.

Ba nước Hoa Kỳ, Nhật Bản và Philippines sẽ tiến hành cuộc tập trận hàng hải đầu tiên tại Biển Đông vào ngày 7/6, trong…

Xem thêm Mỹ, Philippines, Nhật Bản sẽ tổ chức tập trận hải quân chung lần đầu tiên: Đề xuất tiêu đề mới phù hợp với thói quen đọc của người Việt.

“Ukraine cho thấy tại sao Ron DeSantis không thể làm như Trump trong chính sách ngoại giao” –> “Ukraine chứng tỏ sức mạnh quan trọng của chính sách ngoại giao của Ron DeSantis”

Thống đốc Florida Ron DeSantis đã tuyên bố ý định tranh cử tổng thống Hoa Kỳ. Ông được xem là thách thức thực sự duy…

Xem thêm “Ukraine cho thấy tại sao Ron DeSantis không thể làm như Trump trong chính sách ngoại giao” –> “Ukraine chứng tỏ sức mạnh quan trọng của chính sách ngoại giao của Ron DeSantis”